Uit de oude doos - RKVV Saenden

Uit de oude doos

Uit de oude doos

Bijzondere vondst op het Saenden complex.

Voorheen het N.V. “het Sportpark” Wormerveer,

In de jaren 50 van de vorige eeuw speelde op dit complex hockeyclub de Kraaien hier hun wedstrijden. Een van de leden van de terreinploeg vond een oude hockeybal van kurk, hij dacht in eerste instantie een balletje te hebben gevonden om mee te kaatsen. Maar de oud-voorzitter hielp hem uit de droom en vertelde dat dit een hockeybal was en zeer zeker 70 jaar onder de heg te hebben gelegen, hockeyballen werden in de jaren 50 gemaakt van een harde zware kurk soort, in zijn jonge jaren gingen ze deze ballen zoeken op het kraaienveld wat een hachelijke onderneming was, langs een officiële niet beveiligde spoorovergang naast Wandelweg 18, tegenover de muziekwinkel van Rein Vreeling. Daar had de hockeyclub “de Kraaien” hun domein. Het weggetje vanaf die spoorovergang tot het kraaienveld was een zwart sintelpad van ca. 1 meter breed. Deze sintels waren weer afkomstig van de voormalige Wormerveerse Gasfabriek. Langs de spoorbaan waren in die tijd geen hekken geplaatst. Je kon op iedere plaats de rails oversteken, ook was er nog een rangeerplaats waar de goederenwagons werden gerangeerd om naar de laad en losplaats langs de zaan te worden gereden. Meerder malen kwam het voor dat de officiële niet beveiligde spoorovergang geblokkeerd werd door een stel goederenwagons, even goed uitkijken en er snel onderdoor kruipen, als niet wilde omlopen.kurkbal1.jpg
kurkbal2.jpg


Uit een jaarverslag van 10 oktober 1980

De voorzitter de heer A.A. van Broekhoven opende met de Christelijke groet en begon met de notulen.

 

De slechte mentaliteit van een groepje mensen leiden er toe dat ons achtste elftal teruggetrokken moest worden. In de kantine is een biertap gekomen en mede daar door wist het eerste elftal zich te handhaven in de eerste klasse. Trainer B.van Meeteren vertrekt en J.J. Pirovano neemt het roer over.
De heer D. Boelens gaat als coach de dames begeleiden.
De terreinwerkzaamheden werden door de elftallen niet goed ingevuld. De notulen werden goedgekeurd.
In de jaarverslagen kwam ik het volgende tegen. F.Kniestedt sprak zijn bezorgdheid uit over de post nog te innen contributie, de penningmeester zei dat het meeste geld al binnen was en dat er maar enkele dubieuze gevallen waren.
Het verslag van de kascommissie werd uitgesproken door R.Vet .
Hij had tezamen met de heren A.de Grunt en L. Brusche de boeken in orde bevonden.
De heren Vet en de Grunt waren aftredend.
De heer R.Vet sprak nog een woord van dank aan de penningmeester en bood hem een fles jenever aan en zijn vrouw Ineke kreeg een bos bloemen. De heer G.T.M. Kerssens bood de vergadering een drankje aan in verband met zijn koperen huwelijksfeest.
De heer K.Jansen neemt als coach afscheid van de senioren.
De nieuwe elftalcommissie bestaat uit de heren G.Heine. Jb.Brusche, F.Vet en E van Vlaanderen.
De heer K. Jansen vroeg zich af of de leden van de elftal commissie zelf zullen blijven voetballen.
Hij meent dat zij anders niet goed zullen functioneren het antwoord was: de heer van Vlaanderen blijft voetballen de heren Vet en Brusche zijn gestopt en de heer Heine heeft nooit kunnen voetballen, de heer Jansen ging hier mee accoord.
De heer Rozemeijer vroeg of het licht op het trainingsveld verbeterd kan worden.
Mevrouw J.Naber vroeg of er nog beter gelet kan worden op de kinderen die zo de spoorrails oversteken.
Het bestuur stelde dat dit al gebeurd maar dat ze er geen schildwacht kunnen laten lopen.
In het jaarverslag van de klaverjascommissie kwam naar voren dat de heer G.Heine algeheel kampioen was geworden,net als dat jaar daarvoor.
Een groep van echte Saenden echtparen verzorgden de kantine diensten (deze mensen staan er nu nog????)
Bij een inbraak in de kantine was de geluidsapparatuur gestolen maar gelukkig waren de daders snel bekend.
Met hen is een regeling getroffen tot vergoeding van de schade dit is inmiddels gebeurd.
Mevrouw B. Groentjes was gekozen tot clublid van het jaar.
Ook de jeugd afd. was weer goed op dreef geweest.
Het bekende saendenkamp was dit jaar opgeslagen in Otterloo.
De bonte avond stond onder de inspirerende leiding van F. Kniestedt maar de grote topper van de avond werd Ron van de Laan die wel 100 moppen kon.
Ook waren er dit jaar schaats kampioenschappen,de winnaars waren Rene de Groen (a-jun) Eric Tijms (b-jun) Richard Nielen (c-jun)Cees Oomen (a- pup) Paul de Vries (b-pup) en Karin Koper (meisjes) Mvr. R.vd Bij zorgde er voor dat alle pupillen dit jaar een verjaardagskaart kregen. Dit blijkt zo goed aan te slaan dat we hiermee doorgaan.
 
Tot zo weer eens wat oud nieuws gr.  RobUit het boekje van het 5 jarig bestaan van Saenden

Ik kreeg dit jubileum boekje van Jan van Assema en zag er toch wel wat leuke dingen in.

Wist u dat ??
Dat:   Nico Sierhuis het eerste doelpunt voor Saenden gescoord heeft
Dat:   In de eerste 5 jaar Everhard Beerepoot 90 wedstrijden in het eerste speelde en Jan van Assema 82 keer
Dat:   De achterhoede 135 x moest vissen maar dat wij zelf 261 doelpunten maakte
Dat:   Antoon Rozemeijer al 5 jaar de lijnen trekt en dat is tot 40 km.
Dat:   Het dagelijks bestuur 250x heeft vergaderd en daarbij 350 liter koffie heeft geschonken ( verdere drankjes worden niet vermeld)

Dat:   Er 210.000 vel papier door de stencilmachine ging en dat Willem Groentjes en Gerrit v.d. Bijl daarvoor 340.000 x de slinger van de stencilmachine rond moesten draaien
Dat:   Per 1 mei 1965 er 204 werkende leden waren ???
Dat:   Het aantal leden en donateurs op 447 stond ( dat is iets meer dan nu)
Dat:   er op 27 augustus een officieel Saendenlied werd geschreven door Willem Daan ( nu op CD)
Dat:   op 3 juni 1962 Saenden de beslissingswedstrijd tegen St.Adelbert met 4 – 2 wint
Dat:   het elftal uit de volgende personen bestond: P. de Leeuw, G.Kaagman, J.van Assema, J.van Houts, P.Appelman, C.Tromp, H.Kruiver, J.Klooster,E.Beerepoot, C.Kuil, G.Koedoder.
Dat:   De spoorwegovergang bewaakt gaat worden ( gebeurt pas 3 jaar later)
Dat:   21 oktober 1962 een scorebord wordt geschonken door Gerrit de Ruyter
Dat:   in september 1963 trainer B.van Assema stopt en C.J.Roggeveen de nieuwe trainer wordt
Dat:   in juli 1964 de terreincommissie het A terrein van een nieuwe grasmat voorziet ( zie je dat het ook zelf kan Piet ?)
Dat:   in februari 1965 de jubileumloten binnen een maand verkocht zijn ( 2 voor 5 enz. enz.)
Dat:   ik afsluit met een paar mooie zinnen uit dit boekje:Er moet nog veel gebeuren, er is ontzettend veel gedaan en er zijn fouten gemaakt. Maar we kunnen er niet genoeg nadruk opleggen dat al deze mensen, of zij nu fouten gemaakt hebben of niet, voor de vereniging van het grootste belang zijn, maar bovenal zijn wij er van overtuigd dat zij dit alleshebben gedaan omdat zij meenden dat zij goed hebben gedaan.Zomaar een paar stukjes uit het jubileumboekje van 45 jaar terug.

Rob
Uit het krantje van 23 febr.
1971

Mental training 12.15 uur ten huize van de heer J.Greuter
Per bus naar Blokkers. Er is nogal wat animo voor deze reis. Wanneer u voornemens heeft deze reis mee te maken wacht dan niet te lang met bellen en bel naar T.G.Sierhuis of H.J.Commandeur of L.W.M.Warmerdam of ga direct naar Douwe Boelens of Nico Sierhuis(volgens mij zit de bus al aardig vol)

 WE HIJGEN NA.....

Van de saenden-knetter,zoals onze veteranen instuif er een was .Daar zijn we dan ook old-timers voor. De oudjes doen het nog best, het feest duurde tot in de kleine uurtjes we waren om 4 uur thuis (er is niets veranderd !!!)
 
Onderscheidingstekenen opgespeld.
Lid van verdienste werden Jaap Klooster sr,Gerard de Leeuw,Cor Spruyt,Rob Blank,Karel Jansen en Chris KleyNiet zo leukVandalen hebben de auto van Jan Al beschadigd,terwijl hij en zijn vrouw in ons midden waren tijdens de instuif. Dat was een DISSONANT. Er is politiewerk van gemaakt (het dossier is nog niet gesloten)Vermist en teruggevondenTijdens de wedstrijd van het derde jl. zondag in de Karnemelksepolder is door een der spelers achtergelaten:
een blauwe zwembroek met witte bies en een paar witte sokken,
deze kledingstukken zijn door de aanvoerder van ons tweede elftal Tijmen v.d Laan gevonden en meegenomen bij wie u ze zo kunt afhalen.Tot zover weer iets uit de oude doos       

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!