Historie - RKVV Saenden

Historie

Historie

De geschiedenis van R.K.V.V. Saenden 

Sport accommodatie anno 1964

Het ingezonden stuk, welke het dagelijks bestuur in de Zaanse Dagbladen heeft laten opnemen, heeft hier en daar nogal wat stof op doen waaien. Dat onze accommodatie, die op z´n zachtst uitgedrukt, te wensen overlaat, is een ieder toch wel bekend. Vier jaar geleden hebben we de velden in gebruik genomen en onze terreincommissie heeft zich bijzonder geweerd om het geheel een zo goed mogelijk aanzien te geven. Het is echter vooral de laatste twee jaren, dat, ondanks het vele werk van de terreincommissie, alles hard is achteruit gegaan. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de schooljeugd, onder leiding van de leraren, regelmatig de velden en kleedkamers gebruikt, om het z.g. gymnastiek uurtje door te brengen. Dit zou niet zo verschrikkelijk zijn, ware het niet dat deze knapen van hun aanwezigheid tevens gebruik maken om het één en ander te vernielen. Daarbij komt nog dat de velden ook veel worden gebruikt ondanks dat de weersomstandigheden dit niet toelaten. We zullen eens een opsomming geven van wat er in die jaren al is vernield !!!

1e      De waterleiding. Deze wordt zonder meer stukgetrokken. Het is wel voorgekomen dat s ´avonds bij de aanvang van de training het kleedlokaal werd open gemaakt en dat de ruimte tussen de twee kleedlokalen blank stond. Het water spoot uit de leiding, daar waar het was stuk getrokken.

2e      De toiletten. Vooral het B. Lokaal. Zij verkeren in een toestand waar een varken zijn neus voor optrekt. De loodgieter ( Fa.Nielen,Krommenie) heeft verklaard geen reparaties meer te verrichten aan waterleiding en toilet in het B.lokaal. Onbegonnen werk !!!!!

3e      De afrastering rondom de velden. Vele malen heeft onze terreincommissie dit al moeten repareren.

4e      De haken van de doelen worden er afgetrapt omdat de heren de doelen in klimmen en dan steun proberen te zoeken aan deze haken.

5e      De planken uit het B.lokaal en het berghok daar naast zijn los getrokken en er afgehaald.

6e      Dit gebeurd eveneens met de tribune. De planken worden niet meegenomen, maar men is zo vriendelijk ze in de afwateringsloot te gooien bij de ingang van het terrein.

7e      De grasmat wordt stukgetrapt, omdat er op wordt gespeeld terwijl de weersgesteldheid dat niet altijd toelaat.

8e      De schutting is enkele weken geleden omgewaaid. De terreincommissie zou deze weer overeind zetten, maar de schooljeugd heeft schutting en reclamebord Coca Cola ver in elkaar getrapt, De schutting moest ca.1 meter worden ingekort omdat men niet alles meer kon gebruiken.

9e      Een heel stuk uit de omheining bij de ingang is weg gesloopt. Het schijnt dat hier tevens een stortplaats voor vuil is gekomen.

         De terreincommissie zou U nog veel meer kunnen vertellen. Het wordt zo langzamerhand hoog tijd dat er een nieuw kleedlokaal komt. Misschien dat de jeugd zijn vingers dan thuis houdt. Misschien zullen zij dan na gebruik van deze lokalen zelf hun rommel eens opruimen, er even een bezem door halen. Nu wordt er blijkbaar gedacht, “daar zijn die sukkels bij Saenden goed voor” !!!!! In het huurcontact van de gemeente staat omschreven dat de scholen van de velden gebruik mogen maken indien de toestand dat toelaat. Saenden is verplicht de terreinen te bewaren in de toestand zoals zij die ontvangen heeft. Die grap heeft ons al ƒ. 6.000,-- gekost !!!!! U begrijpt dat er voor onze terreincommissie geen eer meer aan te behalen is. Dit kan zo niet langer !!!!! Er moeten nieuwe kleed lokalen komen. Wij willen de wedhouder wel eens een rondleiding over het veld geven. Nieuwe kleedlokalen !! En de schooljeugd weg van de velden !! Wanneer dit laatste niet mogelijk is dan alleen maar op het B. veld. Het onderwijzend personeel heeft blijkbaar geen benul van dit alles. Zij maken er zich door te zeggen “we hebben toestemming van de gemeente”. Wij begrijpen volkomen dat het nieuwe kleedlokaal niet een , twee, drie er is. Het wachten is op goedkeuring uit den Haag. Het gemeente bestuur kan hier niet alles in de schoenen worden geschoven. Maar de wedhouder van sportzaken had toch wel zijn interesse kunnen tonen door eens te komen kijken, of antwoord te geven op ons schrijven waarin wij om een onderhoud verzochten. We kregen bericht om eens te schrijven waarover dat onderhoud ging. Wanneer de wedhouder dit alles had geweten dan zou hij zeker verbieden om de schooljeugd nog op de velden toe te laten. Saenden heeft aan zijn verplichtingen voldaan. Wij hebben een prachtige terreinploeg die heel veel werk verzet. Maar dit kost geld. En onze financiële positie is er dan ook door deze gang van zaken niet beter op geworden. Laten we hopen dat de gemeente nu eindelijk eens iets van zich laat horen, maar vooral dat zij iets doet !!!!

                                                                                                                                              Rob Blank, voorzitter.

 Wij schrijven 27 mei 1960, de datum dat de R.K.V.V.Saenden is opgericht.
Het eerste mededelingen”blad” was slechts één velletje papier, maar met de bedoeling om éénmaal per maand “De Saendenbazuin” uit te brengen met daarin alle mededelingen opstellingen e.d.

Het eerste bestuur van Saenden was samengesteld uit de
volgende personen:

J. Klooster Voorzitter
Chr. Kleij Secretaris
R.R. Blank Penningmeester
K. Jansen 2e penningmeester
H. Holkamp 2e secretaris
G.A. Kaagman Commissaris
Ant. Schoen Commissaris
P.P. Dekker Commissaris
Th. Sierhuis Adviseur
Deze mannen van het eerste uur hebben heel veel werk verricht en daar kunnen we niet
genoeg waardering voor hebben want als vereniging hebben wij nog steeds bestaansrecht.
 
Hoe is de naam Saenden ontstaan ??
Eerst werd overwogen om aan onze vereniging de naam S.D.E. te verbinden ( Sterk Door Eendracht), de vroegere voetbalvereniging uit Wormerveer maar de K.N.V.B. ging hier niet mee accoord omdat de naam
S.D.E. al stond geregistreerd en wij een nieuwe vereniging waren.Als alternatief werd nog gedacht aan R.K.S.D.E., S.D.E.W.,S.D.E.1960 maar al deze namen werden niet goedgekeurd.
Er werd toen besloten om de Saenden te gaan dragen, niet alleen omdat de letters S.D.E. hierin achtereenvolgens voorkwam, maar veel meer omdat deze naam al was ingevoerd binnen parochieverband
door een gymnastiek en een volleybalclub.
 
 
 
 
 
 
De oprichting was een feit en toen
 
Het CLUBTENUE
shirt_001.jpg
 
Hoe zag het nieuwe clubtenue van Saenden er uit !! Als volgt :
 
Wit shirt met voor een blauwe V en achter een blauwe halve cirkel, korenblauw broekje met witte bies en blauwe kousen. Dit hele tenue werd toen geleverd door de firma Kraaijer Kz. te Wormerveer.
Als je tot aankoop wilde overgaan, moest je eerst een briefje halen bij de penningmeester, Rob Blank.
Met dit briefje ging je naar de Fa. Kraaijer en kon je het gewenste shirt,broekje en kousen gaan halen.
De betaling volgde later door degene die de contributie ophaalde, dus hoefde je niet direct te betalen.
Om een indruk te geven hoeveel het toen kostte volgen hieronder de prijzen.
 
Shirt
Maat 33 36 39 42 45
Prijs  ƒ 7,70 ƒ 8,05 ƒ 8,40 ƒ 8,90 ƒ 9,30
 
Broekje alle maten ƒ 3,50
 
Kousen
Maat 6 7 8 9 10
Prijs ƒ 3,85 ƒ 4,25 ƒ 4,75 ƒ 5,15 ƒ 5,55
 
De vereniging kreeg 10% korting. De totaalprijs voor het hele tenue kwam geheel compleet op ca. ƒ 15,00
 
“Wij verwachten dat U spoedig tot aanschaf over gaat, daar dit voor ons een hoop moeilijkheden bespaart.”
Hoe het tenue er uitzag ziet u hier op deze oude foto,er zijn wel enige verschillen met het tenue van nu, vooral de V was veel dieper.


Oprichting bracht opschudding

 
De oprichting bracht nogal wat opschudding teweeg. Saenden wenste te starten als een Wormerveerse vereniging. Dit recht werd echter betwist door GVO, dat momenteel in Krommenie voetbalt, maar in wezen ook een Wormerveerse club is. Maar het bestuur van Saenden: J.Klooster sr., P.Dekker, B.van Assema, Chr.Kleij, K.Jansen en R.Blank, zette toch door, mede omdat men vond, dat de afstand naar het GVO terrein te ver was voor jeugdige leden.
Het eerste seizoen bracht Saenden 3  senioren, 1 junioren, 2 adspiranten en 2 welpen binnen de lijnen. Voorwaar een groot aantal leden dus, die voornamelijk afkomstig waren van “buur”clubs, zoals WFC, GVO, QSC enz.
 
Onder de vakkundige leiding van Ben van Assema werd getraind.
Zeer intensief en dat bracht Saenden 1 reeds direct het kampioenschap. Saenden ging door. Ook in de tweede klasse en slaagde er zowaar in om weer een klas hoger te gaan spelen, dit dankzij een beslissing van de KNVB. En ook in deze hoogste afdeling van de NHVB voelden de Wormerveerders zich uitstekend thuis. Zo goed zelfs, dat vorig jaar
in deze afdeling eveneens de titel werd gegrepen.
In de beslissingswedstrijden om een plaats in de KNVB ging Saenden echter door de knieën. En dit jaar heeft de r.k. club geen kans gezien om door te dringen.

Oergezond
 
Dat Saenden ondanks de slechte accommodatie toch een oergezonde vereniging is getuigt niet alleen het grote aantal spelende leden,
maar ook het aantal donateurs, circa 250. Daarnaast kent Saenden
nog een club van 50, die als enige taak kent, de vereniging financieel
te steunen. Dit door iedere week een gulden te betalen, waar niets tegenoverstaat.
Al met al heeft Saenden dus voldoende reden om optimistisch te zijn. 
De toestand van de terreinen en kleedkamers werpt hier echter een zwarte schaduw op. Want hoe lang zullen de jeugdige spelers zich in de tochtige kleedkamers op het B-terrein nog moeten behelpen met één kraan. Die in de wintermaanden vaak nog bevroren is? Een toestand die ook heerst in de kleedkamers op het A terrein, waar de senioren weliswaar over 3 kranen kunnen beschikken, maar waarmee dan toch ook alle “gerief” genoemd is.
Het wachten is op het gemeentebestuur van Wormerveer.
saenden_doorkijkje_001.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!