Omgangsregels - RKVV Saenden

Omgangsregels

Omgangsregels

Omgangsregels Saenden

 

 

Saenden wil graag een gezellige vereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt en met plezier kan sporten. In ons jeugdbeleidsplan staan de drie P’s voorop: PLEZIER, PROGRESSIE en PRESTATIE. Om onze doelen te bereiken is het belangrijk om afspraken te maken over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het voorkomt pesten, roddelen, agressie en seksueel misbruik.

 

WIJ ZIJN OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld je dit, bijvoorbeeld bij de vertrouwenscontactpersoon.

Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld je dit.

 

WIJ TONEN RESPECT, ZIJN VRIENDELIJK EN BEHULPZAAM: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.

Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Als je ziet dat er iemand gepest wordt meldt dit dan bij de trainer.

 

WIJ RESPECTEREN AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 

WIJ GAAN NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer elkaars en andermans eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Gebruik de materialen waar zij voor bedoeld zijn en ruim na afloop de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

 

WIJ BLIJVEN VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

 

WIJ LATEN IEDEREEN IN ZIJN WAARDE EN RESPECTEREN ZIJN/HAAR GRENZEN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.

Laat iedereen meedoen en sluit niemand buiten. Geef iedereen de ruimte om fouten te maken. Wij praten niet over elkaar maar met elkaar. Bij ruzie kan een gesprek helpen.

 

WIJ DISCRIMINEREN NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 

WIJ ZIJN EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

 

WIJ ZIJN VOORZICHTIG MET HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA: Maak geen foto’s of filmpjes in de kleedruimten en plaats geen foto’s of filmpjes zonder toestemming van de hierbij betrokkenen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!