Sport accommodatie anno 1964 - RKVV Saenden

Sport accommodatie anno 1964

Sport accommodatie anno 1964

23 juni 2023 16:30

RB

Het ingezonden stuk, welke het dagelijks bestuur in de Zaanse Dagbladen heeft laten opnemen, heeft hier en daar nogal wat stof op doen waaien.

Dat onze accommodatie, die op z´n zachtst uitgedrukt, te wensen overlaat, is een ieder toch wel bekend. Vier jaar geleden hebben we de velden in gebruik genomen en onze terreincommissie heeft zich bijzonder geweerd om het geheel een zo goed mogelijk aanzien te geven. Het is echter vooral de laatste twee jaren, dat, ondanks het vele werk van de terreincommissie, alles hard is achteruit gegaan. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de schooljeugd, onder leiding van de leraren, regelmatig de velden en kleedkamers gebruikt, om het z.g. gymnastiek uurtje door te brengen. Dit zou niet zo verschrikkelijk zijn, ware het niet dat deze knapen van hun aanwezigheid tevens gebruik maken om het één en ander te vernielen. Daarbij komt nog dat de velden ook veel worden gebruikt ondanks dat de weersomstandigheden dit niet toelaten. We zullen eens een opsomming geven van wat er in die jaren al is vernield !!!

1e      De waterleiding. Deze wordt zonder meer stukgetrokken. Het is wel voorgekomen dat s ´avonds bij de aanvang van de training het kleedlokaal werd open gemaakt en dat de ruimte tussen de twee kleedlokalen blank stond. Het water spoot uit de leiding, daar waar het was stuk getrokken.

2e      De toiletten. Vooral het B. Lokaal. Zij verkeren in een toestand waar een varken zijn neus voor optrekt. De loodgieter ( Fa.Nielen,Krommenie) heeft verklaard geen reparaties meer te verrichten aan waterleiding en toilet in het B.lokaal. Onbegonnen werk !!!!!

3e      De afrastering rondom de velden. Vele malen heeft onze terreincommissie dit al moeten repareren.

4e      De haken van de doelen worden er afgetrapt omdat de heren de doelen in klimmen en dan steun proberen te zoeken aan deze haken.

5e      De planken uit het B.lokaal en het berghok daar naast zijn los getrokken en er afgehaald.

6e      Dit gebeurd eveneens met de tribune. De planken worden niet meegenomen, maar men is zo vriendelijk ze in de afwateringsloot te gooien bij de ingang van het terrein.

7e      De grasmat wordt stukgetrapt, omdat er op wordt gespeeld terwijl de weersgesteldheid dat niet altijd toelaat.

8e      De schutting is enkele weken geleden omgewaaid. De terreincommissie zou deze weer overeind zetten, maar de schooljeugd heeft schutting en reclamebord Coca Cola ver in elkaar getrapt, De schutting moest ca.1 meter worden ingekort omdat men niet alles meer kon gebruiken.

9e      Een heel stuk uit de omheining bij de ingang is weg gesloopt. Het schijnt dat hier tevens een stortplaats voor vuil is gekomen.

         De terreincommissie zou U nog veel meer kunnen vertellen. Het wordt zo langzamerhand hoog tijd dat er een nieuw kleedlokaal komt. Misschien dat de jeugd zijn vingers dan thuis houdt. Misschien zullen zij dan na gebruik van deze lokalen zelf hun rommel eens opruimen, er even een bezem door halen. Nu wordt er blijkbaar gedacht, “daar zijn die sukkels bij Saenden goed voor” !!!!! In het huurcontact van de gemeente staat omschreven dat de scholen van de velden gebruik mogen maken indien de toestand dat toelaat. Saenden is verplicht de terreinen te bewaren in de toestand zoals zij die ontvangen heeft. Die grap heeft ons al ƒ. 6.000,-- gekost !!!!! U begrijpt dat er voor onze terreincommissie geen eer meer aan te behalen is. Dit kan zo niet langer !!!!! Er moeten nieuwe kleed lokalen komen. Wij willen de wedhouder wel eens een rondleiding over het veld geven. Nieuwe kleedlokalen !! En de schooljeugd weg van de velden !! Wanneer dit laatste niet mogelijk is dan alleen maar op het B. veld. Het onderwijzend personeel heeft blijkbaar geen benul van dit alles. Zij maken er zich door te zeggen “we hebben toestemming van de gemeente”. Wij begrijpen volkomen dat het nieuwe kleedlokaal niet een , twee, drie er is. Het wachten is op goedkeuring uit den Haag. Het gemeente bestuur kan hier niet alles in de schoenen worden geschoven. Maar de wedhouder van sportzaken had toch wel zijn interesse kunnen tonen door eens te komen kijken, of antwoord te geven op ons schrijven waarin wij om een onderhoud verzochten. We kregen bericht om eens te schrijven waarover dat onderhoud ging. Wanneer de wedhouder dit alles had geweten dan zou hij zeker verbieden om de schooljeugd nog op de velden toe te laten. Saenden heeft aan zijn verplichtingen voldaan. Wij hebben een prachtige terreinploeg die heel veel werk verzet. Maar dit kost geld. En onze financiële positie is er dan ook door deze gang van zaken niet beter op geworden. Laten we hopen dat de gemeente nu eindelijk eens iets van zich laat horen, maar vooral dat zij iets doet !!!!

                                                                                                                                              Rob Blank, voorzitter.

Bron: archief
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!